ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ         

*ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัยและสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558

*กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558

*กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร

พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

*การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ                                                                          

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน/โครงการ

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (การอ่านจับใจความ)

  *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

                  

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.