ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31106

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31106

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน

*พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร

*การอนุรักษ์ดินและน้ำ

*การจัดการดิน

*การปรับปรุงบำรุงดิน

*การวางแผนการใช้ที่ดิน                                                                                             

*การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

*สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน

*การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม

*การพัฒนาที่ดิน

*การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ

*การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.