ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว.

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. (สอบเข้าเป็นพนักงาน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย           

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559

*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2556

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*การจัดการองค์การ                                                                                                   

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 4.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.