ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและความรับผิดชอบ

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ

พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน

*ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                 

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

*การออกจากงาน

*การประเมินผลบุคคล

*การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

*การวิเคราะห์งาน

*หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.