ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31168

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเลขานุการ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31168

สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ

*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)

*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง 

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม

*เจาะข้อสอบระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุด ที่ 1.

*เจาะข้อสอบระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุด ที่ 2.

*แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานเลขานุการ

*เจาะข้อสอบความรู้เรื่องงานจัดการ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบความรู้เรื่องงานจัดการ ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.