ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสหกรณ์

*การวางแผน

*การติดตามประเมินผล

*การเขียนโครงการ

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.