ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิ ปวส. BC-31298

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วุฒิ ปวส. BC-31298

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2560

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                              

*ความหมายของ แรงงาน                                                                           

*ภาพรวมตลาดแรงงานไทย

*การขาดแคลนแรงงานไทย

*ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน

*การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

*สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

*มาตรฐานแรงงานไทย

*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*แนวข้อสอบ งานธุรการ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.

*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  พร้อมแนวข้อสอบ

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

                  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.