ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมสร้างสรรค์ โครสร้าง 

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 38

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย

(Security management) 

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล 

*การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore) 

*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3. 

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4. 

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5. 

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6. 

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7. 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.