ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง BC-31304

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง BC-31304

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ 

*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 

*พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547 

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 

*การวิเคราะห์เพื่อการวางและจัดทำผังเมือง และการประเมินผลผังเมือง 

*ทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง 

*การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่ 

*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ 

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.