ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-31342

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-31342

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง 

*เจาะข้อสอบการคิดคำนวณด้านเหตุผล

*เจาะข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาและด้านการใช้ภาษา

*เจาะข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

*ความรู้นโยบายเศร๋ฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม

*การวิเคราะห์และการจีดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

*ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลัการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)และวิสาหกิจชุมชน

*สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

*เจาะขอ้อสบเกี่ยวกับกฏหมาย และกฏระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

*เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพอ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ

*เจาะข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.