ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สารบัญ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ          

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8

พ.ศ. 2558

*การเขียนรายงานการประชุม

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

*การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ

*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ

*การประสานงานและการบริการ

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน

*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

                  

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.