ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ          

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8

พ.ศ. 2558

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล

*การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.