ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

*เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล       

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.