ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ

*ทฤษฎีการสื่อสาร

*งานด้านสื่อสารมวลชน

*ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                       

*การเขียนบรรยายภาพข่าว

*การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

*การจัดนิทรรศการ                                                                                                   

*การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

*การวิเคราะห์และจัดทำแผน /โครงการประชาสัมพันธ์                                                

*การผลิตสื่อ

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง

*การประชาสัมพันธ์

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบ การสื่อสารมวลชน

     

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.