ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                          

*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง

*ระบบไฟฟ้ากำลัง

*ระบบปรับอากาศ

*ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ

*ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด

*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                 

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

*ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.

                                               

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.