ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                            

*พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินตรา  พ.ศ. 2501และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2536

*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561

*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ.2548

*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย

*เทคนิคการตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

     

                                     

       

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.