ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบภาค ก. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31847

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบภาค ก.  กทม. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31847

สารบัญ

##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)    

-โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

โจทย์อนุกรมตัวเลข

โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

##วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)

โจทย์อุปมา-อุปไมย

โจทย์เงื่อนไขทางภาษา

โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

##วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

-โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

          รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

##วิชาภาษาอังกฤษ                                          

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation

เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)

เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )

เจาะข้อสอบรวม  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.