ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31823

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31823

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

*การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม 

*การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์

*แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม

*แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ

*แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม

*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478

*แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว

*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 2.

*นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)

*การให้บริการประชาชน

       

       

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.