ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31878

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31878

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA 

*การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)

*การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

*สถานการณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศและเสียง ขยะ และ น้ำเสีย

*การติดตามตรวจสอบและเผฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง

*การวางแผน การจัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

*การบริหารจัดการ การลดปริมาณ และการกำจัดขยะมูลฝอย

*พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่าย

และการมีส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.