ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31946

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31946

สารบัญ

*การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543

*เจาะข้อสอบชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

*เจาะข้อสอบ

*พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลพ.ศ.2503

*เจาะข้อสอบ

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

*เจาะข้อสอบ

*เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกพ.ศ. 2558

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีพ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ

*รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของกรุงเทพมหานคร

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.