ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2561

220.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 2561

สารบัญ

*คำทักทายและการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

*Pre -Test ข้อสอบ

*Chapter 1 Arrivals ขาเข้า

*Chapter 2 Descriptions การบรรยายลักษะงาน

*Chapter 3 Directions การบอกทาง

*Chapter 4 Departures ขาออก

*Chapter 5 Human Relations มนุษยสัมพันธ์

*คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสนามบิน

*ตัวอย่างข้อสอบ

*เพิ่มเติมคำศัพท์

*พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545

*เจ้าข้อสอบ พรบ.คนเข้าเมือง

*ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

*รวมแนวข้อสอบ สถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.