ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31991

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31991

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*การปรับปรุงพันธุ์พืช

*การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

*การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร

*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช

*การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร

*การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจเกษตร

*การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร

*ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร

*เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร

*การส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

และการสร้างระบบนิเวศป่าในเมือง

*การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบสาธารณภัย

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.

         

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.