ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

*หลักการบัญชีเบื้องต้น

*การวิเคราะห์งบการเงิน        

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.