ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32028

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32028

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ

พ.ศ. 2533

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

*การบริหารความเสี่ยง

*การควบคุมภายใน

*การกำกับดูแลกิจการที่ดี

*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                       

*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน

*การวางแผนยุทธศาสตร์                                                                                             

*การบริหารโครงการ

*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.