ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

สารบั

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้ด้านบรรณารักษ์

*การจัดการระบบความรู้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บรักษาแบบดิจิทัล

*ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์

*เทคโนโลยีสารสนเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด

*การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายนอก

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด

*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด

*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ

*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ

*แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.