ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการ

*การวิเคราะห์วิจัยด้านอาหารและสุขภาพของประชาชน

*ปัญหาโภชนาการ

*การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน

*การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล และประเมินโภชนาการ

*แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มผู้นำชุมชน

*การค้นคว้าทดลองตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ

*การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ

*การควบคุมดูแลการบริการอาหารในโรงพยาบาลและโรงเรียน

*การควบคุมตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำหนด รายการอาหารโดยใช้หลักโภชนบำบัด

*การให้คำแนะนำทางโภชนาการและโภชนบำบัดตามแนวทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย

และบุคคลในวัยต่างๆ

*การเผยแพร่ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ด้านความปลอดภัยในการบริโภค

แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

*แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

*ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร

*แนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.