ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ.2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

ประมวลผลแปลความหมายข้อมูลจัดทำแผนภูมิหรือแผนภาพทางสถิติและนำเสนอเป็นรายงาน

*การกำหนดและจัดทำแบบสอบถามตามหลักวิชาการตรงตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหากำหนดการ

สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ การประมวลผล  รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าสถิติ

*ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างเหมาะสม                                

*การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

*ความรู้เกี่ยวกับสถิติ      

*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

*แนวข้อสอบรวมคณิตศาสตร์และสถิติ

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.