ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะลันตา จ. กระบี่

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะลันตา จ. กระบี่

สารบัญ

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

*การจัดเตรียมเอกสารการประชุม

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ    

*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ งานธุรการ  

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ

การประสานงาน และการจัดการองค์การ

*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล

*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

         

                                                                  

 

     

     

                                                         

     

 

     

 

 

 

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.