ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์        

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน

*การวิจัยทางด้านสาธารณสุข

*ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

*การบริหารงานสาธารณสุข

*อนามัยสิ่งแวดล้อม

*การส่งเสริมสุขภาพ

*สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

*การสาธารณสุขมูลฐาน

*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ

*การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน                                                                                         

*แนวข้อสอบอนามัยชุมชน

*แนวข้อสอบระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

*แนวข้อสอบการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

*แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

       

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.