loader-image

BC-3044 คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล (ก.ค.ศ)

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นักทรัพยากรบุุคลปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดออกสอบ

ประกอบด้วย

– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
– เจาะข้อสอบ

– พระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่่ 3 พ.ศ 2553
– เจาะข้อสอบ

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ

– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3
– เจาะแนวข้อสอบ

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เจาะแนวข้อสอบ

– พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะแนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 260 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.