ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-184 คู่มือเตรียมสอบครู ความรอบรู้ ครูสพฐ., ครูผู้ช่วย ฯลฯ

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

–พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
–พ.ร.บ. การการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
–พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
–พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
–พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
–พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
–พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
–พ.ร.บ. สภาครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ.2546
–พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
–พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
–พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (110 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 (22 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ (50 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (30 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 (34 ข้อ)
-แนะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (122 ข้อ)

ราคา พิเศษ 220 บาท

จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.