BC-232 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ หลักการณ์ และวิธีการสหกรณ์
-พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
-ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจที่ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
-การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.