ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-500 เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                 กรมศุลกากร


ทั้ง เล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล การเขียนรายงาน การตัดสินใจ  พร้อมเจาะแนวข้อสอบความรู้ทางด้านวิเคราะห์ และเจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ ออก มากกว่า 400 ข้อ

    ประกอบด้วย

  ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่
–  การวางแผนงานและโครงการ
–  การประเมินผลแผนงานและโครงการ
–  การจัดทำแผนกลยุทธ์
–  การจัดทำโครงการ
–  การเขียนโครงการ
–  การติดตามและประเมินผล
–  การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล
–  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
–  การเขียนรายงานการประเมินผล
–  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
–  การบริหารโครงการ (Project Management)
–  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
–  โครงการและแผนงาน
       –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  4
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  5

  –   เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง เหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป

 

   จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 ราคา พิเศษ 230 บาท

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.