ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-290 คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน
การประปาส่วนภูมิำภาค

  ประกอบด้วย

– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
– การวางแผนยุทธศาสตร์
– การวางแผนงานและโครงการ
– การจัดทำโครงการ
– การติดตามและประเมินผล
– การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล
– การเขียนรายงานการประเมินผล
– การวิเคราะห์โครงการ
– ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 10
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

     ราคา พิเศษ 240 บาท   
     
  จำหน่ายโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.