ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3549 คู่มือเตรียมสอบนายทหารกองทัพอากาศ ภาคความรู้พื้นฐานใช้ได้ทุกตำแหน่ง

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นายทหารกองทัพอากาศ
              ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ

มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย
       

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
     –  เซ็ท (Sets)
–  ระบบจำนวนจริง
–  ตรรกศาสตร์
–  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
–  ตรีโกณมิติและการประยุกต์
–  ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม
–  จำนวนเชิงซ้อน
–  ลำดับและอนุกรม
–  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
–  การอินทิเกรต
–  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
–  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ
–  สถิติ
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม  ชุดที่ 2

ส่วนที่ 2  ความรู้ทางด้านภาษาไทย

–  เนื้อหาภาษาไทยที่สำคัญ พร้อมยกตัวอย่างคำถาม
–  เจาะข้อสอบภาษาไทย

ส่วนที่ 3  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1
–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2

ส่วนที่ 4  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3

ส่วนที่ 5  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ขุด

 

    ราคา 250 บาท

จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.