ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3600 คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
        
นายช่างชลประทาน

  กรมชลประทาน

                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนตำแหน่งนายช่างชลประทาน ดังนี้้
– ทฤษฎีโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้าง การประเมินและการวิเคราะห์ราคา การคำนวณและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การคำนวณและการออกแบบโครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก การบริหารงานก่อสร้างงานสำรวจภูมิประเทศ หลักการชลศาสตร์ และหลักการชลประทานเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับกรามชลประทาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่่ กฎหมายที่่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ

      ในเล่มประกอบด้วย

–  ประวัติกรมชลประทาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

    –  แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2556-2559
–  ตราสัญลักษณ์ประจำกรม
–  บทนำ (Introduction)
–  ระบบท่อความดัน (Piping System)
–  เครื่องสูบนำ  (Pumps)
–  การไหลในทางนำเปิด (Open Channel Flow)
–  การออกแบบหน้าตัดทางนำเปิด (Open Channel Design)
–  อ่างเก็บนำ  (Reservoirs)
–  เขื่อน (dam)
–  ฝ่ายนำล้น (Spill Way)
–  วิศวกรรมการระบายนำ (Drainage engineering)
–  ฆ้อนนำ (Hydraulics)
–  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
–  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
–  เขียนแบบวิศวกรรม
–  องค์กรความปลอดภัยและหน้าที่รับผิดชอบ
–  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
–  รวมแนวข้อสอบนายช่างชลประทานพร้อมเฉลย
–  พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

       ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.