ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบบรรณารักษ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 66

210.00 ฿250.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบรรณารักษ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 236 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศที่อาจกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ ความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                                                                          

*ความรู้เบื้องต้นทางด้านบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์                                                    

*การจัดหมวดหมู่และการทำบัตรรายการ                                                                            

*การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ                                                                              

*เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้                                                                           

*บริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า                        

*ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                  

*บรรณานุกรม ดรรชนี บทคัดย่อและสาระสังเขป                                                                   

*การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                     

*การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ                                               

*การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                   

*การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                            

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                              

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                           

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                     

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.