ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ปี 66

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 314 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง                                                                          

*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล)                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                              

*พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526                                                

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                      *ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ.2557                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น การจัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร                                 

*การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                                  

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office                                   

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.