ลดราคา!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 275 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558
++ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
*ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีการโอนและการจํานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

*กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558

*กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548
*กฎกระทรวงฉบับที่ 68 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
*การวิเคราะห์โครงสร้าง
*การออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
*วัสดุศาสตร์
*คอนกรีตเทคโนโลยี
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
*ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ
*การประมาณราคา
*การควบคุมการก่อสร้าง
*การวางแผนและบริหารโครงการ
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง
*แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
*แนวข้อสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
*แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้าง
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
*แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 2.
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.