ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6120 เจาะข้อสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี

270.00 ฿

มีเนื้อหา และเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6120  เจาะข้อสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี

 •  เจาะข้อสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์ 100 ข้อพร้อมคำเฉลยอธิบาย
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1  100 ข้อ
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4
 • เจาะแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ พร้อมคำอธิบาย
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3
 • เจาะเนื้อหาความรู้ทั่วไป
  –  เศรษฐกิจพอเพียง
  –  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
  –  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  (ASEAN)
  –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับประเทศไทย
  –  แนวข้อสอบความรู้รอบตัว
  –  เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  100 ข้อ
  –  ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
  –  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
  –  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
 • เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1  120  ข้อ
 • เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1  100  ข้อ
 • เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1  109  ข้อ
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.