ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6359 คู่มือสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

270.00 ฿

สรุปสาระสำคัญ พร้อมเจาะคำถามตอบ ทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6359  คู่มือสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกอบด้วยสรุปสาระสำคัญเนื้อหาที่กำหนดในการออกสอบ พร้อมเจาะข้อสอบ

  •  สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพร้อมคำถามที่น่าสนใจ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายอาญา พร้อมเจา่ะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะข้อสอบ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมเจาะข้อสอบ
  • พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
  • เจาะแนวคำถาม พรบ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
    และแนวคำถาม พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.