loader-image

BC-6625 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6625  คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

             –  แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

*พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

              – แนวข้อสอบพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

               –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง      

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2541

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2556

             – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*หลักการพยาบาลเบื้องต้น                การฟื้นฟูสุขภาพ

*การควบคุมและป้องกันโรค

*การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่ละเด็กงานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา

*งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

*แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ เขียนโครงการเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 และสิทธิผู้ป่วย

              – แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข                

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.