ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6670 คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6670  คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              –  แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

               –  แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*งานช่างรังวัด

งานช่างเขียนแบบ

*การออกแบบ และการกำหนดรายการ       

*งานถอดแบบ และประเมินราคา

*การควบคุมงานก่อสร้าง

*การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง

*การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

*การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

*การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป

               –  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.