ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6717 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250.00 ฿

เจาะข้อสอบทุกเรื่องที่่ออกสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6717  คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง
เจาะข้อสอบและเนื้อหา

  «   ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  «  ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ

                        เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด

 «  โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย

 «  เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก

 «  เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม                           

 «   เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง

 «  แนวข้อสอบการอ่านคำ                                      

 «  แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด  และเขียนผิด                                    

 «  แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ                                  

 «  แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ

 «  มิติสัมพันธ์

 «  ความรู้และเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)

 «  การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 «  การวัดบุคลิกภาพ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.