ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6847 คู่มือสอบนายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6847  คู่มือสอบนายช่างเทคนิค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่                   

*งานด้านไฟฟ้า

            –เจาะข้อสอบงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*งาน ด้านเครื่องกล

            เจาะข้อสอบ งานด้านเครื่องกล

            –เจาะข้อสอบ งานด้านเทคนิคอุตสาหกรรม

            –เจาะข้อสอบ งานด้านช่างยนต์

            –เจาะข้อสอบ งานด้านช่างกลโรงงาน

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

            เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์

            –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1

           –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

            –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

            –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

            –เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

            –  เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.