ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6878 คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครูกทม.

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6878  คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครูกทม.

ประกอบด้วยความรู้ที่กำหนดออกสอบ พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

    –  เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

*วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

–  เจาะข้อสอบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

*พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   – เจาะข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

   –เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

*พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554

    –เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2554

*พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

   – เจาะข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

* พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    – เจาะข้อสอบ พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

    –  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                    

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.