loader-image

BC-6939 เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

280.00 ฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบ และพรบ ที่กำหนดในการสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-6939  เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

ประกอบด้วยการเจาะเนื้อหา พรบ แต่ส่วนใหญ่เจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

                –  เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                                    

                –  เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)

                –  เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)

*พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

                –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

                –  เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                –  เจาะแนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย ส่วนการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการ

*กฎหมายระหว่างประเทศ

            –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 * ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.