ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6939 เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

280.00 ฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบ และพรบ ที่กำหนดในการสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-6939  เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

ประกอบด้วยการเจาะเนื้อหา พรบ แต่ส่วนใหญ่เจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

                –  เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                                    

                –  เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)

                –  เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)

*พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

                –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

                –  เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                –  เจาะแนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย ส่วนการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการ

*กฎหมายระหว่างประเทศ

            –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 * ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.