loader-image

BC-6977 คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

260.00 ฿

ประกอบด้วยทุกเนื้อหาที่่กำหนดในการออกสอบพร้อมเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6977  คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ประกอบด้วยเจาะเนื้อหา และข้อสอบ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)
Øโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

                Øโจทย์อนุกรมตัวเลข

                Øโจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

*วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านเหตุผล)

                Øโจทย์อุปมาอุปไมย

                Øโจทย์เงื่อนไขทางภาษา

                Øโจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

                Øโจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

                Øโจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

                Øโจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

                Øโจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

                Øโจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

                Øโจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                Øแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

*วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                

                Øบทสนทนา (Conversation) พร้อมเจาะข้อสอบ

                Øการอ่านบทความ

                Øความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

                Øรวมข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.