ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7080 คู่มือสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับอนุปริญญา (ปวส. ปวท. ปวช.) ความรู้ความสามารถทั่วไป

270.00 ฿

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบ และเนื้อหาสูตรหลักการใช้

คำอธิบาย

แชร์

BC-7080  คู่มือสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับอนุปริญญา  (ปวส. ปวท. ปวช.) ความรู้ความสามารถทั่วไป


สารบัญ

«  รวมสูตรคณิตศาสตร์

 «  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (ความสามารถด้านการคิดคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล)

Øแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

          Øอนุกรม

          Øเงื่อนไขสัญลักษณ์

          Øเงื่อนไขภาษา

          Øอุปมา – อุปไมย

          Øการสรุปความทางตรรกศาสตร์

          Øรวมแนวข้อสอบ

êความรู้ด้านภาษาไทย

          Øการเรียงประโยค    

          Øการเขียนภาษาให้ถูกต้อง

          Øบทความ

          Øทฤษฎีคำเชื่อมบุพบทและสันธาน

          Øการอ่านจับใจความสำคัญ

          Øแนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 2.

          Øรวมแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

          Øรวมแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

êความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure ,Conversation, Reading comprehension, Grammar, Word, Letter,)

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.

          Øแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3.                                                    

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.