ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7332 คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-7332 คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*งานสารบรรณ

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 – เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ

*ความเป็นมาของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ

แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

           –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ            

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.